Redaktorzy tomów

 • Prof. Ewa Bagińska
 • Prof. Andrzej Bałandynowicz
 • Prof. Andrzej Bator
 • Prof. Marek Belka
 • Prof. Jan Błeszyński
 • Prof. Zdzisław Brodecki
 • Prof. Bogumił Brzeziński
 • Prof. Bogdan Fischer
 • Prof. Jacek Gołaczyński
 • Prof. Marek Górski
 • Prof. Lucjan Grochowski
 • Prof. Tomasz Grzegorczyk
 • Prof. Roman Hauser
 • Prof. Piotr Hofmański
 • Prof. Hubert Izdebski
 • Prof. Wojciech Jan Katner
 • Ks. Prof. Grzegorz Leszczyński
 • Prof. Hanna Litwińczuk
 • Prof. Kazimierz Lubiński
 • Prof. Anna Łabno
 • Prof. Jacek Matuszewski
 • Prof. Zbigniew Naworski
 • Prof. Zygmunt Niewiadomski
 • Prof. Zbigniew Ofiarski
 • Prof. Maksymilian Pazdan
 • Prof. Kazimierz Piasecki
 • Prof. Stanisław Pikulski
 • Prof. Stanisław Prutis
 • Prof. Dorota Pyć
 • Prof. Walerian Sanetra
 • Prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prof. Bronisław Sitek
 • Prof. Józef Jan Skoczylas
 • Prof. Ryszard Stefański
 • Prof. Jerzy Stelmasiak
 • Jerzy Stępień
 • Prof. Bogusław Sygit
 • Prof. Janusz Symonides
 • Prof. Grażyna Szpor
 • Prof. Herbert Szurgacz
 • Prof. Anna Walaszek-Pyzioł
 • Prof. Jarosław Warylewski
 • Prof. Witold Wołodkiewicz
 • Prof. Andrzej Wróbel
 • Prof. Jerzy Zajadło
 • Prof. Bronisław Ziemianin
 • Prof. Marek Zirk-Sadowski
 • Prof. Marek Żylicz