Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz - kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie; sędzia NSA - J.S.-Ch.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa