dr hab. Bogdan Fischer, prof. nadzw. , kierownik Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; wykładowca w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jako radca prawny od dwudziestu lat doradza przedsiębiorstwom o zróżnicowanych profilach działalności. Specjalizuje się w prawie informacyjnym, w tym w ochronie danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych, prawie mediów, ochronie własności intelektualnej oraz prawnych aspektach IT. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej; prelegent i panelista licznych konferencji oraz seminariów np. Forum Ekonomicznego w Krynicy, Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach; prowadzący wielu szkoleń specjalistycznych np. dla Urzędu Patentowego RP.

Autor licznych prac naukowych, w tym m.in. monografii:

  • Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji (2000),
  • Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich (2010),
  • Cloud computing – nowy technologiczny paradygmat − zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności (2013),
  • Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej (2017);

Współredaktor i współautor:

  • Prawo komputerowe w praktyce. Informacje z zakresu prawnych aspektów informatyki, telekomunikacji, multimediów (2000-2005),
  • Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo (2017);

Współautor:

  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz (2018),
  • Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017, 2019).