Prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis (ur. 15.03.1948 r.), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor (1977 r.) i doktor habilitowany nauk prawnych (1988 r.) Uniwersytetu Warszawskiego, profesor tytularny nauk prawnych (1999 r.), od 1972 r. trwale związany z ośrodkiem Uniwersytetu w Białymstoku. Pełnił w Uczelni liczne funkcje naukowe i organizacyjne – m. innymi dziekan Wydziału Prawa w latach 1996 – 2005, od października 2002 r.

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i funkcjonującego w jej ramach Zakładu Prawa Rolnego. Pracę naukowo – dydaktyczną łączył z działalnością w służbie państwowej (od 1.10.1990 r. do 30.09.1994 r. Wojewoda Białostocki) oraz praktyką stosowania prawa (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 1.11.1994 r. do 31.03.2013 r., aktualnie w stanie spoczynku).

Dorobek naukowy prof.Stanisława Prutisa obejmuje ponad 130 pozycji, pod jego kierunkiem powstało ponad 800 prac magisterskich i licencjackich, wypromował 8 doktorów, był recenzentem w 5 przewodach habilitacyjnych i 3 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Prof. Stanisław Prutis jest współtwórcą i redaktorem naczelnym periodyku „Studia Iuridica Agraria" (tomy I – XI – 2000 – 2013). członkiem rady naukowej miesięcznika „Samorząd Terytorialny", ekspertem sejmowym z zakresu administracji publicznej i funkcjonowania instytucji rolnych.

Jest także członkiem Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego, wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, współautorem ogólnopolskiego podręcznika „Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej" (Warszawa 1994, 1997, 1999) i „Prawo rolne" (Warszawa 2003, do roku 2013 łącznie 7 wydań).

Odznaczony Srebrnymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim (1999) i Oficerskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski.