Witold Ludwik Wołodkiewicz - urodzony w Warszawie 23 października 1929 roku, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1948-52. Studia uzupełniające odbywał we Włoszech (IstitutoUniversitario di StudiiEuropei w Turynie oraz w Istituto di Diritto Romano w Rzymie) i we Francji (EcolePratique des HautesEtudes IV Séction - Sorbonne). Odbył też aplikację adwokacką w Warszawie. Uzyskał stopień doktora nauk prawnychw roku 1961 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktora habilitowanego nauk prawnych w roku 1968 również na Wydziale Prawa i Administracji UW; tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1978; tytuł profesora zwyczajnego w roku 1988.

IstitutoUniversitario di StudiEuropei, Torino, 1958 (5 miesięcy); Istituto di Diritto Romano, Università di Roma, 1966 (5 mięsięcy); Aplikacja adwokacka, Warszawa 1958-1961.

Jako nauczyciel akademicki pracował w latach 1952-2000 na Wydziale Prawa i Administracji UW. Obecnie pracuje jako kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Teorii i Historii Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Prawa i Nauk Społecznych oraz na Wydziale „ArtesLiberales” Uniwersytetu Warszawskiego 

Profesor zaproszony, wykładający w różnych Uniwersytetach zagranicznych, m. in.: Università di Camerino, professore a contratto – r. akad. 1982-83 (10 miesięcy); Paris I - Panthéon-Sorbonne, Professeurinvité – 1987 r. (2 miesiące); IV-e SéctionEcolePratique des HautesÉtudes - Sorbonne – r. akad. 1991-92 (4 miesiące wykładów) jako directeurd’étudesinvitéétranger; Università di Napoli (Federico II) Facoltà di Giurisprudenza w latach 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, professore a contratto(cykle wykładów, 1 do 2 miesięcy); Università di Sassari 2000, professore a contratto(wykłady, 2 miesiące); Università di Roma II („Tor Vergata”) 2005(cykl wykładów). Udział w licznych międzynarodowych, kongresach i kolokwiach: referaty, udział w dyskusji, przewodniczenie obradom

Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; członek zwyczajny AccademiaPontaniana di Napoli  (od 2012 roku); przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (przez 2 kadencje) a następnie Komisji Praw Antycznych PAN; członek licznych rad naukowych; przewodniczący przez dwie kadencje rady naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury;członek różnych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Sociétéd'HistoireduDroit; SociétéFrançaisedu XVIII-e siècle; Centro Internazionale di studiromanistici „Copanello” (Uniwersytety Catania, Catanzaro, Messina, Napoli) – członek rad naukowych pism naukowych krajowych i zagranicznych.

Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim „Orderu Odrodzenia Polski”; Oznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Zainteresowania badawcze:  Prawo rzymskie klasyczne; Wpływ prawa rzymskiego na rozwój europejskiej kultury prawnej; Humanizm prawniczy; Oświecenie (Encyklopedyzm wieku Oświecenia; Prawoznawstwo w okresie Oświecenia; Kodyfikacja Napoleona); prawo porównawcze.

Autor kilkunastu książek opublikowanych w Polsce i zagranicą oraz ponad 200 artykułów naukowych. 

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa