Profesor dr hab. inż. Lucjan GROCHOWSKI jest specjalistą w zakresie systemów informatycznych i technologii sieciowych. W ostatnim okresie jego zainteresowania naukowe ukierunkowały się na zabezpieczenia informacji w systemach informatycznych, są to zwłaszcza metody kryptograficzne obejmujące metody steganografii i cyfrowych znaków wodnych. Praca naukowa prof. Grochowskiego związana była z Politechnika Warszawską, gdzie przeszedł on wszystkie stopnie kariery naukowej od asystenta do profesora tytularnego. Studia odbył on na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, podczas gdy doktorat i habilitacje uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Na rekordy naukowe profesora Grochowskiego składa się 210 publikacji, 4 pozycje książkowe, 12 patentów i  kilkadziesiąt raportów z prac badawczych. Jest on również promotorem 6 doktoratów w tym 2 zagranicznych w Kanadzie.

Najważniejsze stanowiska prof. Grochowskiego związane z jego działalnością naukową i zawodową to wieloletnie kierownictwo kilku różnych Zakładów w Politechnice Warszawskiej, kilkuletnia funkcja  Member of  the Editorial Board w brytyjskim periodyku  International Journal of Networking and Virtual Organizations, bycie dziekanem Wydziału Inżynierii Komputerowej i Telekomunikacji, PWSBiA w Warszawie, kilkunastoletnia praca w Kanadzie (Universities of Waterloo and Ottawa) i British Commonwealth Universities (Kenia i Malazja) na stanowisku profesora, piastowanie funkcji  registered specialist of computer networking :   World Bank  USA, member of the Advising Committee  MIMOS : Malaysia National Research & Development, consultant  MOTOROLA Penang and Seremban Branches,  Malaysia   i registered consultant     Canadian International Development Agency,  Ottawa, Canada. W latach przed swoją wieloletnią pracą za granicą prof. Grochowski był także    członkiem    Komitetu  Elektroniki i  Telekomunikacji PAN.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia profesora Grochowskiego to  II Nagroda w Ogólnopolskim konkursie na aparaturę badawczą (1974),  zaproszenia do wygłoszenia  invited lecture,  w Fundacji Nobla  (1975 Lund,  Szwecja), zaproszenie do kierowania polską "nitką"  jednego z pierwszych w Polsce projektów badawczych Unii  Europejskiej (projekt MIMIC  1999 - 2001). Prof. Grochowski jest również laureatem licznych  nagród Ministra Nauki i Sz. Wyższych i JM Rektora  Politechniki Warszawskiej I i II stopnia za osiągnięcia badawcze, posiada Złoty Krzyż Zasługi i jest laureatem nagrody Czerwonej Róży dla najlepszego Studenta Uczelni Wybrzeża (Gdańsk  1963).

Hobby prof. Grochowskiego były i są nietypowe górskie wyprawy, w tym wielodniowa wyprawa w tropikalnej dżungli i zdobycie Gudung Tahang najwyższego szczytu półwyspu malajskiego.