Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński – kierownik Katedry Postępowania  Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Materialnego i Procesowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Laureat drugiej nagrody w XXIX. prestiżowym konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne w Polsce. Stypendysta rządu szwajcarskiego  na Uniwersytecie w Zurychu, profesor visiting na Uniwersytecie w Műnster oraz autor raportu generalnego na X. Światowym  Kongresie Prawa Procesowego w Taorminie na temat „Swoistości komparatystyki Prawa Procesowego" (Special  Features of comparative procedural Law) i raportu krajowego  na temat „Postępowanie cywilne  bez granic: harmonizacja a unifikacja prawa procesowego)" (Civil Litigation without Frontiers. Harmonisation and Unification of Procedural Law)  na XI. Światowym Kongresie Prawa Procesowego we Wiedniu.  Udział  w innych licznych międzynarodowych konferencjach naukowych. Wiele też wygłoszonych wykładów gościnnych  na uniwersytetach włoskich i niemieckich. Ponadto od lat prowadzi m.in. wykłady z komparatystki prawa dla doktorantów UMK w Toruniu.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Comparative Law Review"  oraz członek Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego". Autor  ponad 170 publikacji, w tym m.in. w językach angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim.

Zainteresowania badawcze: postępowanie cywilne, zwłaszcza postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne, organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz komparatystyka prawa procesowego.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego w Brukseli.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa