Dr hab. Ewa Bagińska, prof. UG - absolwentka WPiA UMK (1995), dr n. prawnych (1999, UMK) na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Odpowiedzialność za produkt w prawie USA (opubl. przez Dom Organizatora TNOiK, 2000), dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2006, UMK), tytuł rozprawy habilitacyjnej: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej (Wyd. CH Beck, Warszawa 2006). Ukończyła aplikację sądową (1997).  

Od 1995 r. pracownik naukowy na WPiA UMK, od 2008 do 2014 r. na stanowisku profesora UMK w Kat. Prawa Cywilnego i Międz. Obrotu Gospodarczego, a następnie w Kat. Prawa Ubezpieczeniowego.

Od 2007 r. jest profesorem w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Gdańskim; sprawuje funkcję kierownika tej Katedry.  

Odbyła liczne studia i staże zagraniczne, m.in. dwusemestralne studia europejskie na Uniwersytecie w Utrechcie (1994), Letnią Szkołę Akademii Prawa Europejskiego przy European University Institute we Florencji (1996), dwumiesięczny staż w Bibliotece Komisji UE w Brukseli  (1998), roczne stypendium Fundacji Fulbright’a (1998/1999) na Catholic University of America w Waszyngtonie oraz roczne stypendium NATO Advance Science Fellowship (2000/2001) na Catholic University of America.

Od 1999 r. zajmuje się zagadnieniem harmonizacji prawa czynów niedozwolonych krajów europejskich, współpracując z Europejskim Centrum Prawa Deliktowego i Ubezpieczeniowego w Wiedniu. Jest członkiem europejskiej grupy harmonizacyjnej ds. czynów niedozwolonych (European Group of Tort Law). Wystąpiła na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach z referatami, m.in. z dziedziny prawa medycznego (m.in. Światowym Kongres Prawa Medycznego w Maastricht, 2002).

Jest członkiem International Academy of Comparative Law. Zasiada w Radzie Programowej „European Review of Private Law”, była redaktor naczelną „Studia Iuridica Toruniensia” (2008-2012). Ponadto, w okresie 2007-2010 była członkiem zespołu dotyczącego problematyki umów konsumenckich oraz zespołu czynów niedozwolonych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a w kadencji 2010-2013 członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.  

Autorka ponad 130 publikacji polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego polskiego i porównawczego, w tym 6 monografii. Specjalizuje się w prawie odpowiedzialności odszkodowawczej, prawie medycznym, prawie konsumenckim, prawie cywilnym europejskim i amerykańskim. Jest współautorką jedynej w jęz. angielskim monografii na temat polskiego prawa medycznego: Poland, in International Encyclopaedia of Laws: Medical Law, edited by Dr H. Nys wyd. Kluwer Law International (współautorzy M. Nesterowicz, A. den Exter), która miała już 4 wydania (ostatnie w 2013 r.).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa