Biogram - Bronisław Włodzimierz Sitek - urodzony 27 września 1958 w Inowrocławiu – polski prawnik, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie cywilnego prawa porównawczego, prawa rzymskiego, praw człowieka. Studiował na uczelniach wyższych w Polsce (Warszawa - ATK), Włoszech (Uniwersytet w Rzymie - La Spienza) i Niemczech (Uniwersytet w Monachium).

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1997 r. doktora habilitowanego – na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w 2007 r. tytuł profesora nauk prawnych, 2008 r. profesor zwyczajny.

Jako nauczyciel akademickim pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK (1989-1996), Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1997-2001). Obecnie zatrudniony jest na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz WSGE w Józefowie. W latach 2008-2013 członek rady nadzorczej spółki Euro-Centrum S.A. w Katowicach. W latach 2008-2012 członek Komisji Dyscyplinarnej przez Radzie
Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Sekcji Nauk Prawnych PAN na kadencję 2012-2016. W lalach 2009-2013 członek komisji ds. Egzaminu na aplikację, powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Od 2013 r. Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000-2008 – prodziekana ds. nauki współpracy z zagranicą Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Od 1 października 2003 do 30 czerwca 2006 był wykładowcą na międzynarodowych studiach doktoranckich prowadzonych przez Departament Prawa Publicznego Uniwersytetu w Bari (Włochy). Od 1
września 2008 r. do 8 lipca 2013 r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach od 2005 do 2013 prowadził kancelarię prawną.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa