Celem projektu jest upowszechnianie w polskim społeczeństwie wiedzy na temat specyfiki różnego rodzaju przestępstw i zagrożeń, a przede wszystkim ochrony i praw ofiar przestępstw, poprzez organizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych.

W projekcie zostanie dokonana diagnoza obejmująca identyfikację grup potencjalnych ofiar przestępstw (w tym także grup specjalnego traktowania), a poprzez kampanię dojdzie do wzrostu świadomości w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw oraz ukształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie.