Studia prawnicze odbywała w latach 2000-2006 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na tym Wydziale w 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa i Dyplomacji na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pełniąc jednocześnie funkcję Koordynatora Kierunku Prawo. Głównym przedmiotem zainteresowań są zagadnienia z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa sportowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa