Karolina Stopka – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa