Prof. dr hab. Stanisław Michał Pawlak – profesor Uniwersytetu Warszawskiego (emerytowany), Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1955). Doktor Nauk Prawnych i Doktor Habilitowany Nauk Politycznych oraz Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2001-2005). Od roku 2005 jest Sędzią Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Jako członek polskiej służby zagranicznej (1955-2005) był Ambasadorem Polski w Kanadzie, Syrii i Jordanii oraz Ambasadorem i Stałym Przedstawicielem Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Był także Dyrektorem Departamentu Prawno-Traktatowego i Departamentu Organizacji Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1987-1991 był członkiem Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ.

Jego studia, badania naukowe i wykłady obejmują stosunki międzynarodowe, działalność organizacji międzynarodowych, prawo morza, międzynarodowe prawo publiczne, mniejszości narodowe i międzynarodowy terroryzm.

Opublikował książki i liczne artykuły poświęcone stosunkom międzynarodowym, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, prawnym aspektom rozbrojenia i aktualnym problemom prawa międzynarodowego, ochronie mniejszości narodowych w Europie, jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, delimitacji obszarów morskich, dyplomacji wielostronnej i organizacjom międzynarodowym oraz prawnym aspektom międzynarodowego terroryzmu.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa