Piotr Karwat jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem Katedry Prawa Finansowego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, autorem i współautorem monografii, komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego. Brał udział w pracach legislacyjnych w charakterze eksperta Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” w trakcie VI kadencji Sejmu, a także był członkiem w Radzie Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów w 2014 r. Prowadzi również praktykę radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie finansów publicznych. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz w sprawach z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami powszechnymi (sądy ubezpieczeń społecznych). Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa oraz z powództwa Skarbu Państwa przeciwko klientom o roszczenia dochodzone w związku z toczącymi się wcześniej postępowaniami podatkowymi i postępowaniami egzekucyjnymi.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa