dr hab. Monika Wałachowska, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa medycznego, prawa międzynarodowego prywatnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Autorka dwóch monografii oraz kilkudziesięciu opracowań naukowych z szeroko pojętego prawa cywilnego

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa