Sędzia, doktor nauk prawnych, autorka publikacji poświęconych prawu Unii Europejskiej.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa