Prof. zw. dr hab., Kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie. Autor ponad 160 opracowań z zakresu prawa małżeńskiego, norm ogólnych prawa kanonicznego oraz teorii prawa, w tym sześciu książkowych: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, (Warszawa 2001) .[we współpracy z W. Góralskim], Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, (Warszawa 2002), Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, (Warszawa 2004) [we współpracy z W. GÓRALSKIM], Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody „rożności religii” w kanonicznym porządku prawnym, (Warszawa 2008), Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego, (Kraków 2012), Małżeństwo w Kościele katolickim oraz w czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), Kraków 2014. (red).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa