Doktor nauk prawnych, wykładowca, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG, makler morski, Inspektor ds. Ewidencji Wypadków Morskich w Odwoławczej Izbie Morskiej.